DTS² heeft de theatertechnische installaties in het World Forum te Den Haag gerenoveerd


DTS² heeft de theatertechnische installaties in het World Forum te Den Haag gerenoveerd. De in 2004 door DTS² geleverde installaties waren verouderd en zijn opgewaardeerd naar de huidige theaternorm EN 17206. Het bijzondere aan dit project is het feit dat bestaande installaties gemoderniseerd dienden te worden in plaats van het installeren van nieuwe technieken.

Tijdens dit project heeft DTS² de complete boven- en ondermachinerie gerenoveerd. Te denken valt aan het vervangen van de aandrijflijnen en de complete besturing door een besturing van Fülling & Partner. Verder is bijzonder dat het voedingssysteem berust op een gelijkstroombus van 560VDC. Groot voordeel is dat de opgeslagen en gegenereerde energie in het systeem direct ter beschikking staat van alle aangesloten machines. Hiermee wordt een energie efficiënte en duurzame oplossing gerealiseerd.

Door goede samenwerking met Rexel, dat alle elementen voor besturingskasten en bekabeling levert, is het best haalbare eindresultaat bereikt. Door het wekelijks bespreken van levertijden en alternatieven van producten is een strakke planning van het project gerealiseerd, vanzelfsprekend in nauw overleg met de klant.

In het artikel “Achter de Coulissen” in het Topics Magazine van Rexel wordt een kijkje achter de schermen gegeven door Commercieel Directeur Eeuwe Vos en Productmanager Leo Blansjaar. Hier wordt alles in detail uitgelegd. Dit artikel is te vinden in het Topics Magazine (2022-8) op pagina’s 36-39, te bereiken via https://over.rexel.nl/topics-magazine.