DTS² is specialist in de complexe markt van theatertechnische installaties

Wij leveren deze technische hoogwaardige installaties volledig afgestemd op uw eisen en behoeften. Hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid de basis voor onze innovatieve ontwerpen.

Daarmee stopt onze zorg echter niet. Door regelmatig effectief onderhoud en inspecties uit te voeren, zorgen we er samen met u voor dat de levensduur van uw investering geoptimaliseerd wordt. De kwaliteit van een bedrijf bestaat bij de gratie van de mensen die dat bedrijf vormen. En juist daar maakt DTS² het onderscheid. De betrokkenheid en vakkennis van onze mensen zorgen ervoor dat u als klant de best mogelijke zorg ontvangt.

Kernwaarden

DTS² stelt zich tot doel hoogwaardige installatie te leveren welke zijn afgestemd op te behoeften van de gebruiker. Kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak staan hierbij voorop.

Ontwikkelingen van nieuwe producten en de optimalisatie van bestaande worden vanuit deze criteria gestuurd. DTS² onderscheidt zich op het gebied van service en onderhoud en het keuren van installaties. Doel is hierbij om de installaties optimaal en veilig te laten functioneren.Elk bedrijf wordt gevormd door en bestaat uit mensen. De mensen van DTS² hebben samen een aantal kernwaarden geformuleerd welke zij bepalend vinden voor hun visie op hun persoonlijk functioneren en het functioneren van een organisatie. Deze kernwaarden zijn voor DTS² de sturende factoren bij de bepaling en uitvoering van haar beleid.

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Integriteit
The Value Integrity shown on a stage

“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.” DTS² wil dat communicatie en actie met elkaar in overeenstemming zijn. Dat toezeggingen realistisch en haalbaar zijn. En dat zowel op persoonlijk als organisatorisch niveau.

kwaliteit die de klant wil en nodig heeft

Betrouwbaarheid
The Value Reliability shown on a stage

De relatie tussen leverancier en klant wordt voor een groot deel bepaald door vertrouwen. Vertrouwen in de kundigheid en betrokkenheid van de leverancier. Vertrouwen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat DTS² de kwaliteit levert die de klant vraagt én nodig heeft.

Respect voor jezelf en voor de ander

Respect
The Value Respect shown on a stage

Respect laat zich toepassen op vele aspecten van persoonlijke relaties en bedrijfsvoering. Respect voor de persoon en zijn of haar overtuigingen. Respect voor de omgeving. Respect voor de eigen organisatie. Respect voor jezelf en voor de ander

Medewerkers, milieu en externe relaties

Zorg
The Value Care shown on a stage

DTS² vindt dat zij als organisatie een zorgplicht heeft naar haar personeel, de omgeving en haar externe relaties. Daar waar mogelijk en onderkend zal DTS² de belangen van haar relaties beschermen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Vanuit de kernwaarden die geformuleerd zijn als basis voor haar beleidsvorming heeft DTS² besloten om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een van de sturende factoren voor haar bedrijfsvoering op te nemen. DTS² zoekt daarmee naar een juiste balans tussen de noodzakelijke bedrijfseconomische resultaten, het welzijn van de mens en de zorg voor milieu en omgeving.

Aspecten van MVO binnen de bedrijfsvoering van DTS² zijn bijvoorbeeld:

Het welzijn van de mens

  • Gebruikte materialen zijn op een zorgvuldige – menswaardige – wijze geproduceerd
  • Zorg voor veiligheid van het personeel door middel van: cursussen op het gebied van veilig werken
  • Beschikbaarheid van de juiste gereedschappen en veiligheidsmaterialen
  • De mogelijkheden bieden voor eigen ontplooiing van het personeel door middel van opleiding en het bevorderen van individuele groei
  • Het ontwerpen en bouwen van installaties waarbij de veiligheid van de gebruiker een primair uitgangspunt is
  • Daarnaast heeft DTS² zich verbonden om waar mogelijk haar bijdrage te leveren aan het gebied waarin zij werkzaam is, namelijk de ontwikkeling van cultuur. Dit gebeurt door specifieke ondersteuning op projecten. Een mooi voorbeeld hiervan is het Schouwburgplein project in Rotterdam
Zorg voor het milieu
  • Bij de keuze van materialen wordt de schadelijkheid voor het milieu, samen met duurzaamheid op lange termijn meegewogen; de conservering is hiervan een voorbeeld
  • Bij de keuze van bedrijfswagens wordt gekozen voor auto’s met een groen milieulabel

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden die aangeven hoe MVO van invloed kan zijn op de keuzes die DTS² maakt in haar bedrijfsvoering. De directie en het management van DTS² hebben zich ten doel gesteld om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als norm in te bedden in alle lagen van de organisatie. Anders dan vanuit opgelegde regelgeving streeft DTS² er naar om de eigen verantwoordelijkheid van alle werknemers van DTS² te activeren.

Heeft u vragen?

Wij ondersteunen u graag, in welke hoedanigheid dan ook.