De Doelen krijgt nieuwe besturing

In de zomer van 2020 wordt de besturing van Grote Zaal in De Doelen omgebouwd naar het door DTS² zelf ontwikkelde Varicon systeem. De bestaande installatie wordt hiernaast voorzien van nieuwe remmen en sensoren en blijft gehandhaafd. Een mooi voorbeeld van circulariteit!

Installaties

Bovenmachinerie

  • 
1 Hijsbaar plafond, wordt bewogen d.m.v. 2 gekoppelde lieren met elk een SWL van 6 ton
  • 
5 Decortrekken, geplaatst in het hijsbare plafond

  • 1 Filmdoektrek

  • 2 Trekken voor boventitel

  • 2 Aansturingkleppen in het plafond

  • 2 Kettingtakels voor geluidsarray
Besturing: Varicon
Ondermachinerie

  • 41 Podiumheffers, schaarheffers met duwkettingsysteem

  • 2 Uitschuifbare trappen

  • Besturing: Varicon
Bijzonderheden


Reeds langere tijd deden zich problemen voor met het aansturen en synchroon lopen van de podiumheffers. Door de besturing om te bouwen naar het Variconsysteem en aanpassingen in de sensortechniek door te voeren, zullen deze gebreken verholpen worden.

Tegelijk wordt de besturing van de hijsinstallatie geïntegreerd in de totale besturing zodat de gehele installatie vanaf 1 positie kan worden bediend.